I/1 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Forma realizacji:
Kursy
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Kurs kierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i innych pracowników oświaty.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
400 zł
Data rozpoczęcia:
2019-05-31
Opis:
Kurs kierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i innych pracowników oświaty. Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez 5 lat
Zakres:
Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 30
Data rozpoczęcia: 2019-05-31
Data zakończenia: 2019-06-15
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Kurs odbędzie się: 31 maja (piątek) w godz. 16.00-19.30; 1 czerwca (sobota) w godz. 8.30-16.00; 14 czerwca (piątek) w godz. 16.00-19.30; 15 czerwca (sobota) w godz. 8.30-16.00;
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/I/1/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-06-01
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×