I/3 Kurs na kierownika wypoczynku

Forma realizacji:
Kursy
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
100 zł
Data rozpoczęcia:
2019-06-08
Opis:
Kwalifikacyjny kurs na kierownika wypoczynku jest organizowany dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, którzy przygotowują się do kierowania różnego rodzaju formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Warunkiem dodatkowym kierowania wypoczynkiem jest niekaralność oraz posiadanie minimum trzyletniego stażu pracy pedagogicznej w szkołach lub innych placówkach oświatowych. Kurs jest organizowany pod nadzorem Kuratora Oświaty. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.
Zakres:
Prawne aspekty dotyczące organizacji i dokumentowania wypoczynku. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w trakcie wypoczynku. Zasady i formy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja pracy kadry. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-06-08
Data zakończenia: 2019-06-08
Adres: ZCDN w Szczecinie ul. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie dwudniowe: 7 czerwca w godzinach: 15:00 -19:00 8 czerwca w godzinach: 9:30-14:30
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Maria Flisznik, Zdzisław Nowak, Teresa Dembińska, Tadeusz Twardowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/I/3/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-05-24
Priorytet: Brak