II/1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Forma realizacji:
Kursy
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele, którzy ukończyli studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
2100 zł
Data rozpoczęcia:
2021-02-08
Opis:
ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Kurs kwalifikacyjny zostanie uruchomiony po zebraniu wystarczającej liczby zgłoszeń.
Zakres:
Przywództwo edukacyjne w szkole. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 219
Data rozpoczęcia: 2021-02-08
Data zakończenia: 2022-01-14
Adres: Zajęcia będą odbywały się w formule on-line na platformie e-learningowej oraz, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń, w formie stacjonarnej w siedzibie ZCDN-u przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Realizacja kursu będzie trwała dwa semestry. Zajęcia będą realizowane w trybie niestacjonarnym w systemie weekendowym (średnio 2 razy w miesiącu, w piątek i sobotę).
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Nauczyciele konsultanci ZCDN-u, Trenerzy zewnętrzni
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/II/1/1
Oferta: 2020/2021
Termin płatności:
Priorytet: Brak