II/1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Forma realizacji:
Kursy
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, którzy ukończyli studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
21
Odpłatność:
2100 zł
Data rozpoczęcia:
-
Opis:

Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie: przywództwa edukacyjnego, organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się, efektywnej współpracy wewnątrz- i międzyinstytucjonalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pracy szkoły oraz zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Kurs zostanie zrealizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej dn. 10 listopada 2015 roku oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1045).

Realizacja kursu będzie trwała dwa semestry. Kurs odbędzie się w trybie niestacjonarnym.

Zakres:
Przywództwo edukacyjne w szkole. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 220
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:

Data rozpoczęcia kursu zostanie ogłoszona po zebraniu grupy.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorką kursu: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl lub 91 435 06 49.

Opłata: 2000 zł + 100 zł opłaty wpisowej

Prowadzący:
Koordynator: Natalia Cybort-Zioło
Trener: Mirosław Krężel
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/II/1/1
Oferta: 2019/2020
Termin płatności:
Priorytet: Brak