II/4 Kurs biblioterapii - I stopień

Forma realizacji:
Kursy
Kategoria:
Biblioteka szkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
250 zł
Data rozpoczęcia:
2019-10-26
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem interaktywnym, podczas którego uczestnicy poznają proces biblioterapeutyczny oraz warsztat biblioterapeuty. W trakcie części warsztatowej nauczyciele stworzą program biblioterapeutyczny (formy pracy: indywidualna i grupowa, bank pomysłów, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne).
Zakres:
Teoretyczne podstawy biblioterapii. Terapeutyczna funkcja literatury. Dobór właściwych utworów literackich do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców. Specyfika warsztatu biblioterapeutycznego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 30
Data rozpoczęcia: 2019-10-26
Data zakończenia: 2019-10-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
I spotkanie w ramach kursu odbędzie się 26 października w godz. 9.00–14.00. Podczas spotkania zostaną wyznaczone terminy kolejnych zjazdów.
Prowadzący:
Koordynator: Regina Czekała
Trener: Anna Sabiłło
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/II/4/1
Oferta: 2019/2020
Termin płatności: 2019-10-18
Priorytet: Brak