III/11 Wychowanie przez działanie

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Wszyscy zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
44
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2022-03-07
Opis:

Program konferencji „Wychowanie przez działanie”

15.00–15.10 – Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji

15.10–15.35 – Wychowanie przez działanie, czyli profilaktyczne powitanie wiosny w wielu odsłonach , Renata Majewska

15.35–16.00 – Emocje w dymkach, czyli jak rozmawiać o tym, co trudne, za pomocą komiksu , Marta Kostecka

16.00–16.30 – Odlecieć w przestworza… – integrujemy zespół klasowy budując…?, Waldemar Zaborski

16.30–16.55 – Samorząd szkolny zdrowo i wesoło budzi wiosnę, Przemysław Landowski

16.55–17.25 – O wartościach inaczej – zabawy z książką, Regina Czekała

17.25 – Zakończenie konferencji

Zakres:
Wychowanie przez działanie. Samorząd uczniowski jako realizator działań profilaktycznych. O emocjach przy użyciu komiksu. Integracja zespołu klasowego przez działania techniczne i plastyczne. Jak rozmawiać o wartościach z wykorzystaniem literatury.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2022-03-07
Data zakończenia: 2022-03-07
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 15.00–17.25 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w wydarzeniu.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Regina Czekała, Marta Kostecka, Przemysław Landowski, Renata Majewska, Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/III/11/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów