III/19 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
23
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-02-29
Opis:
Uczestnicy konferencji zostaną zapoznani z wariantami postaw patriotycznych i obywatelskich oraz programami kształcenia uczniów w tych obszarach. Przedstawione i omówione zostaną również materiały edukacyjne z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz wychowania do wartości.
Zakres:
Sens i wartość patriotyzmu. Kiedy myślę: patriotyzm, patriota, patriotycznie – prezentacja opinii społeczności szkolnej. Działania edukacyjne instytucji pozaszkolnych dotyczące kształcenia postaw patriotycznych i obywatelskich. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-02-29
Data zakończenia: 2020-02-29
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Jadwiga Adamczewska, Koleta Juryś Pietraszko, Paweł Kołodziński, Janusz Korzeniowski, Anna Kowalczyk, Magdalena Ruczyńska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/III/19/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: II - Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×