II/12 STEAM w edukacji

Forma realizacji:
Konferencja stacjonarna
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół podstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
25
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-06-06
Opis:

Konferencja rozpocznie się wykładem, podczas którego omówione zostaną: praktyczny wymiar podejścia STEAM, wyposażenie Laboratoriów Przyszłości oraz możliwości ich wykorzystania w obszarze pracy dydaktycznej i wychowawczej. W części warsztatowej uczestnicy zapoznają się z obligatoryjnymi narzędziami zakupionymi w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z wyposażeniem busa Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, który będzie zaparkowany tuż obok budynku ZCDN-u.

Program konferencji

 14.30 – 15.00 – Wystąpienie dotyczące STEAM i Laboratoriów Przyszłości
 15.00 – 16.00 – Warsztat Mobilnych Laboratoriów Przyszłości (dla nauczycieli klas I–III)
 15.00 – 16.00 – Minecraft i druk 3D (dla nauczycieli klas IV–VIII)
 16.00 – 16.30 – Przerwa
 16.30 – 17.30 – Warsztat Mobilnych Laboratoriów Przyszłości (dla nauczycieli klas IV–VIII)

Zakres:
Model STEAM w Laboratoriach Przyszłości. Dobre praktyki wykorzystania narzędzi Laboratoriów Przyszłości w edukacji szkolnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-06-06
Data zakończenia: 2023-06-06
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68,
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w godz. 14.30–17.30.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Jaworski
Trener: Krzysztof Jaworski, Katarzyna Grudniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/II/12/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII