IV/19 Konferencja metodyczna dla doradców zawodowych

Forma realizacji:
Konferencja stacjonarna
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Doradcy zawodowi pracujący w szkołach.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
20
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-01
Opis:

Podczas konferencji metodycznej zostaną przedstawione podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zmiany w prawie oświatowym i systemie oświaty oraz propozycje doskonaleniowe i edukacyjne. Ponadto zostaną omówione wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym.

Uwaga: konferencja zostanie zrealizowana w formie stacjonarnej w godz. 12.00–13.30. 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na przyjętą formę realizacji ZCDN nie będzie wystawiał zaświadczeń potwierdzających udział w konferencjach sierpniowych


Zakres:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty. Oferta szkoleń ZCDN-u. Propozycje edukacyjne na nowy rok szkolny. Wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-09-01
Data zakończenia: 2023-09-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja zostanie zrealizowana w formie stacjonarnej w godz. 12.00–13.30.
Prowadzący:
Koordynator: Krystyna Stelmach-Tyszko
Trener: Krystyna Stelmach-Tyszko
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/IV/18/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak