II/15 Inkluzywność w zróżnicowanym świecie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą

Forma realizacji:
Konferencja stacjonarna
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania, dyrektorzy szkół, pedagodzy, wychowawcy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
39
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-30
Opis:

Program konferencji 

 14.00–14.15 – Otwarcie – Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

14.15–15.00  – Wspieraj mnie słowami, które chcę słyszeć. Tajniki edukacji inkluzywnej, Maja Wencierska

15.00–15.30 – Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Młodzieży „Young Power”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego: Zuzanna Brodzik, Julia Burzawa, Jolanta Nowakowska, Daria Florkowska, Weronika Lewandowska, Weronika Ptaszek, Aleksandra Ostrowska, Hanna Ostręga, Carmen Siekierzycka, Laura Sypniewska, Agnieszka Szczepkowska, Wiktoria Woźniak

 • Oddajmy młodym głos 
 • Młodzież w spektrum wykluczenia
 • Młodzież lubi czytać, ale to, co ją interesuje
 • Młodzież daleko od… Rzecz o wykluczeniu komunikacyjnym 
 • Dlaczego młodzież potrzebuje prywatności? 
 • O co chodzi z tą (nie)sprawnością? Dlaczego nie dostrzega się kompetencji i wiedzy.
 • Pozwólmy młodzieży wyrażać siebie – rzecz o autoekspresji
 • Młodzież (nie)dostosowana do czego? 
 • Młodzież potrzebuje czasu. Jak ważne jest prawo do czasu wolnego

dr Małgorzata Mikut, Młodzież potrzebuje zaangażowania – o tym, jak ważne jest rozwijanie poczucia sprawstwa 

15.30–16.00 – Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego „PASJA”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego: Agnieszka Bruczko, Marta Dąbkowska, Magdalena Kiedos, Magdalena Wlazło

 • Inkluzja w świat wartości – wspieranie rozwoju aksjosfery dziecka
 • Wartości – czym są dla dzieci? 
 • Aksjosfera jako przestrzeń edukacyjnego wsparcia 
 • Inkluzywny charakter edukacji aksjologicznej

16.00–16.15 – Przerwa

16.15–17.45 – Warsztaty

 

Zakres:
Inkluzywność jako element komunikacji z uczniami. Edukacja inkluzywna. Rodzaje wykluczeń i przeciwdziałanie im.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-05-30
Data zakończenia: 2023-05-30
Adres: ZCDN
Sala: Sala Konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się stacjonarnie w godz. 14.00–16.00. Na warsztaty obowiązuje osobna rejestracja!
Prowadzący:
Koordynator: Organizacja Szkoleń ZCDN-u
Trener: Maja Wencierska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/II/15/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I