III/25 Środowiskowe zagrożenia zdrowia w edukacji szkolnej

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
64
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-21
Opis:
Przy pomocy kilku wykładów przedstawiony zostanie aktualny stan środowiska widziany od strony przyrodniczych dyscyplin naukowych. Z kolei lekarze omówią wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka i zaproponują kanon postępowania w celu unikania zagrożeń i zachowania zdrowia. W części warsztatowej zaproponowane zostaną ćwiczenia i przykłady scenariuszy zajęć i projektów poświęconych bezpiecznym zachowaniom uczniów i zachęcających do działań na rzecz poprawy stanu środowiska.
Zakres:
Aktualny stan środowiska naturalnego i antropogenicznego w Polsce. Współczesne zagrożenia zdrowia człowieka, czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi . Sposoby przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia i życia. Metody i środki nauczania na rzecz bezpiecznych zachowań w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym. Przykłady scenariuszy zajęć służących działaniom i aktywnym postawom uczniów na rzecz poprawy stanu środowiska w którym żyjemy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2020-03-21
Data zakończenia: 2020-03-21
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak, Halina Szczepaniec
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/III/25/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: I - Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×