IV/15 Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek, doradcy zawodowi, nauczyciele wszystkich przedmiotów oraz nauczyciele pełniący funkcje doradców zawodowych w szkole.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
23
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-23
Opis:
Uczestnicy konferencji wysłuchają kilku krótkich wystąpień na temat kształtowania kompetencji kluczowych na różnych etapach kształcenia przez osoby pełniące różne funkcje – od zarządzających, poprzez doradców zawodowych, a skończywszy na nauczycielach poszczególnych przedmiotów. Omówione zostaną także oczekiwania pracodawców w zakresie przedmiotowych kompetencji. Po części wykładowej nastąpi prezentacja zasobów dydaktycznych US
Zakres:
Kształtowanie kompetencji kluczowych podczas zajęć doradztwa zawodowego na różnych etapach kształcenia. Kompetencje młodych na rynku pracy. Zintegrowany System Kwalifikacji. Zwiedzanie laboratorium Service Inter Lab. Gra planszowa pierwszy milion. Lider zespołu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2018-11-23
Data zakończenia: 2018-11-23
Adres: Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. ul. Cukrowa 8
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 9.00-15.00
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Anna Bichta, Agnieszka Kacała, Beata Miętus, Przemysław Pluskota, Hanna Rojek, Dariusz Trzciński, Paweł Masłowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/IV/15/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×