IV/22 Reforma programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-04-06
Opis:
Celem konferencji adresowanej do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, jest przedstawienie nowych podstaw programowych z historii i wiedzy o społeczeństwie; celów kształcenia, treści nauczania, planowanych osiągnięć szczegółowych uczniów oraz warunków i sposobów realizacji. Nauczyciele zostaną zapoznani z kryteriami doboru i warunkami realizacji programu nauczania, podręcznika oraz innych środków dydaktycznych
Zakres:
Założenia reformy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej; celów kształcenia, treści nauczania, planowanych osiągnięć szczegółowych uczniów oraz warunków i sposobów realizacji. Kryteria doboru programu nauczania, podręcznika i materiałów metodycznych do wdrażania podstawy programowej
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-04-06
Data zakończenia: 2019-04-06
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 10.00-13.00
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski, Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/IV/22/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: II - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.