III/18 Prawa dziecka - prawa ucznia. Konferencja z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 100-lecia organizacji Save the Children

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, pedagodzy szkolni.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
78
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-12-13
Opis:
Przedstawienie społecznej natury praw człowieka oraz omówienie ich w kontekście godności człowieka. Prezentacja uniwersalnych cech człowieka. Poddanie refleksji przyszłości praw dziecka. Prezentacja biografii Eglentyny Jebb oraz działalności organizacji Save the Children. Przybliżenie uczestnikom pojęcia "dobro dziecka". Dyskutowanie nad propozycją Karty Praw Ucznia.
Zakres:
Społeczna natura praw człowieka. Godność człowieka a prawa człowieka. Uniwersalne cechy praw człowieka. Prawa a wolności człowieka. Przyszłość praw dziecka. Biografia Eglantyny Jebb. Działalność organizacji Save the Children. Rozumienie pojęcia "dobro dziecka". Dyskusja nad propozycją Karty Praw Ucznia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2019-12-13
Data zakończenia: 2019-12-13
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:

12.00-12.15 Otwarcie konferencji

Część I: 12.15-13.15

- Społeczna natura praw człowieka, Janusz Korzeniowski

- Przyszłość praw dziecka, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

13.15-13.30 Przerwa kawowa

Część II: 13.30-14.45

- Eglantyne Jebb – pionierka praw dziecka, dr Aleksander Cywiński

- Rozmowa z przedstawicielką Save the Children

- Wokół pojęcia „dobro dziecka”, Amnesty International Szczecin

14.45-15.00 Przerwa kawowa

Część III: 15.00-16.00

Dyskusja: „Dlaczego potrzebujemy Karty Praw Ucznia?”
Moderator: dr Sławomir Iwasiów
Paneliści: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Janusz Korzeniowski, Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, dr Aleksander Cywiński

Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: dr Aleksander Cywiński, prof. Maria Czerepaniak-Walczak, Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/III/18/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×