IV/14 Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Konferencja online
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
42
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-09-01
Opis:

Podczas konferencji metodycznej zostaną przedstawione podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zmiany w prawie oświatowym i systemie oświaty oraz propozycje doskonaleniowe i edukacyjne. Ponadto zostaną omówione wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym.

Uwaga: konferencja zostanie zrealizowana w formie zdalnej w godz. 10.00–11.30. 

Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej. Do pełnego udziału w konferencji niezbędny jest komputer z aktywnymi funkcjami audiowizualnymi i dostępem do internetu.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na przyjętą formę realizacji ZCDN nie będzie wystawiał zaświadczeń potwierdzających udział w konferencjach sierpniowych

Zakres:
Konferencja zostanie zrealizowana w formie online zdalnej w godz. 10.00–11.30. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej. Do pełnego udziału w konferencji niezbędny jest komputer z aktywnymi funkcjami audiowizualnymi i dostępem do internetu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-09-01
Data zakończenia: 2023-09-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w formie online w godz. 10.00–11.30. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej.
Prowadzący:
Koordynator: Jan Kowalski
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/IV/14/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak