III/9 Obchody Światowego Dnia Zdrowia w 2021 roku – zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Wychowawcy, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
37
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-14
Opis:

15.00–15.10 – Otwarcie konferencji – Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u

15.15–15.45 – Wizualizacja i jej znaczenie w realizacji działań promocji zdrowia – Magdalena Stachel, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

15.45–17.30 – Strategie radzenia sobie ze stresem, Bogumiła Koman, Krzysztof Łachmańczuk, psychoterapeuci Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „ Powrót z U

16.30–17.30 – Wypalenie zawodowe – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, Anna Borkowska, psychoterapeutka, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii w Szczecinie

17.30-18.45 –Edukacja zdrowia psychicznego – propozycje metodyczne w praktyce szkolnej, Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia, ZCDN

18.45–19.00 – Zakończenie konferencji, dyskusja i wnioski

Zakres:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w praktyce szkolnej. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z uczniami przy realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na każdym etapie edukacyjnym. Promocja zdrowia psychicznego w praktyce. Wypalenie zawodowe i przeciwdziałanie zjawisku. Przykłady poprawy zdrowia i radzenia sobie w sytuacji trudnej i nowej. Prace konkursowe i znaczenie ich wizualizacji związane z hasłem Światowego Dnia Zdrowia 2021.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-05-14
Data zakończenia: 2021-05-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się on-line w godz. 15.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przededniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Bogumiła Koman, Małgorzata Majewska, Magdalena Stachel, Anna Borkowska, Krzysztof Łachmańczuk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/9/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych