III/5 Nowoczesna szkoła

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-11
Opis:
W części teoretycznej konferencji swoje doświadczenia w zakresie korzyści płynących ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym zaprezentują konsultanci i nauczyciele łączący w pracy w szkole elementy technologii i rozrywki. W części warsztatowej nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania nowych technologii w szkole – zaprezentowana zostanie, między innymi, metoda odwróconej lekcji.
Zakres:
Nowoczesne narzędzia TIK w edukacji (bezpłatne aplikacje) i sposoby ich wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. Wytwory uczniowskie wypracowane w trakcie zajęć w środowisku szkolnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-10-11
Data zakończenia: 2019-10-11
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Program konferencji 10.00 – Steam w edukacji – wykład prof. dr hab. Marleny Plebańskiej 11.15 – początek sesji warsztatowej obejmującej pięć bloków tematycznych pt. „Piwoni w świetle nowych technologii”: humanistyczny, artystyczny, językowy, przyrodniczy, matematyczny 11.15–12.00 – warsztaty, część 1 12.00–12.15 – przerwa 12.15-13.00 – warsztaty, część 2 Pierwszy blok warsztatów (zarówno w pierwszej, jak i drugiej części) prowadzi profesor Marlena Plebańska. Drugi blok (w formie lekcji otwartych) poprowadzą nauczyciele Szkół Leonarda Piwoni w Szczecinie.
Prowadzący:
Koordynator: Halina Szczepaniec
Trener: Halina Szczepaniec
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/III/5/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×