II/7 Myślenie krytyczne w szkole

Forma realizacji:
Konferencja online
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele zainteresowani rozwijaniem umiejętności krytycznego myślenia na swoich lekcjach.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
47
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-04-24
Opis:

Program konferencji
 
 16.15 – Otwarcie konferencji
 16.30 – Świat faktów czy świat opinii? Dlaczego młodzi ludzie wierzą w bzdury i co możemy z tym zrobić | Marta Kostecka
 17.00 – Prezentacje dobrych praktyk:
 Rozwój krytycznego myślenia dzięki metodzie pokazu i projektów w szkole podstawowej Montessori | Małgorzata Brzoskenewicz-Pierko 
 Need-to-know, czyli gospodarka oparta o wiedzę - pozytywy i negatywy | Wojciech Gamrat
 1
8.00 – Przerwa
 18.30 – Warsztaty (obowiązuje osobna rejestracja!)
 Ćwiczenia z krytycznego myślenia| Krzysztof Jaworski

Zakres:
Myślenie krytyczne. Metoda pokazu. Metoda projektu. Metoda Montessori. Socjotechniki, manipulacje, błędy poznawcze.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-04-24
Data zakończenia: 2023-04-24
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 16.15–20.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Małgorzata Brzoskenewicz-Pierko, Wojciech Gamrat, Krzysztof Jaworski, Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/7/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VII