II/9 Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wspieranie rozwoju mowy i komunikacji na zajęciach specjalistycznych – wskazówki do diagnozy i terapii

Forma realizacji:
Konferencja stacjonarna
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
22
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-10
Opis:

Konferencję poprowadzi dr Marta Wiśniewska. Odbędzie się w blokach tematycznych, będzie miała charakter wykładów. Prowadząca przedstawi również skuteczne narzędzia diagnostyczne dostosowane do omawianych treści oraz wyświetli filmy ilustrujące wspieranie komunikacji i mowy .

Bloki tematyczne

1. Czynniki warunkujące rozwój mowy.

2. Procesy słuchowo-językowe – aspekt procesów modulacji, aspekt posturalny, aspekt różnicowania sensorycznego.

3. Ważne w kwestie w ocenie zdolności komunikacyjnych i budowaniu komunikacji w przypadku pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI), autystycznym spectrum zaburzeń (ASD) i głęboką wieloraką niepełnosprawnością (GWN)

4. Zachowanie (trudne) jako komunikat

5. Meltdown, przeciążenie i regres jako komunikat.

6. Metody i narzędzia terapeutyczne wspierające rozwój komunikacji i mowy oraz pracę logopedy.

7. Prezentacja filmów ilustrujących wspieranie komunikacji i mowy w czasie zajęć specjalistycznych.

8. Wywiad z pacjentem pod kątem rozwoju komunikacji i mowy.

9. Narzędzia diagnostyczne.

10. Skala do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKU) – narzędzie pomocne w diagnozie wybiórczości pokarmowej na tle sensoryczno-motorycznym.

Prowadząca:

dr Marta Wiśniewska, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda, instruktor senior i terapeuta integracji sensorycznej (SI), wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego, n-el specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w W-wie.

Zakres:
Czynniki warunkujące rozwój mowy. Procesy słuchowo językowe. Ocena zdolności komunikacyjnych i budowanie komunikacji. Zachowania trudne jako komunikat. Narzędzia diagnostyczne, wywiad z pacjentem pod kątem rozwoju mowy oraz skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-05-10
Data zakończenia: 2023-05-10
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w godz. 10.00–14.30. Konferencja jest współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: dr Marta Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/II/9/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX