III/7 Liczymy się z matematyką

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas III–VIII szkół podstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
33
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-03-13
Opis:

Program konferencji:

10.00–10.15 – Otwarcie konferencji

10.15–11.15 – Wykład: A, a może C lub D? – dr Jerzy Chodnicki

11.15–11.30 – Przerwa (czas na wejście na warsztat do wybranego pokoju)

11.30–12.20 – I sesja warsztatowa (do wyboru warsztaty A, B, C)

12.20 – 12.30 – Przerwa (czas na wejście na warsztat do wybranego pokoju)

12.30–13.20 – II sesja warsztatowa (do wyboru warsztaty A, B, D)

13.20 – 13.30 – Przerwa (czas na wejście na warsztat do wybranego pokoju)

13.30–14.20 – III sesja warsztatowa (do wyboru warsztaty C, D, E)

14.20 – 14.30 – Przerwa (czas na wejście do głównego pokoju)

14.30 – 15.00 – Zakończenie konferencji

Warsztat A: Matematyka ze Scratchem – Krzysztof Jaworski

Warsztat B: Matematyczne preteksty – czyli jak wyprowadzać uczniów w pole… matematyki? – Marek Matejuk

Warsztat C: Whiteboard.fi – w domu i w szkole – Ewa Ładna

Warsztat D: Analiza zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 – Edyta Warzecha

Warsztat E: Wykorzystanie platformy Microsoft Office 365 w pracy dydaktycznej – Katarzyna Kujawa

Zakres:
Tworzenie zadań przygotowujących do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Scratch jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela matematyki. Whiteboard.fi jako przykład prostego narzędzia internetowego, które pomaga aktywizować całą klasę. Wykorzystanie aplikacji Teams, Forms, One Note.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2021-03-13
Data zakończenia: 2021-03-13
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 10.00–15.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Wyboru warsztatów należy dokonać do 10 marca. Formularze zostaną przesłane odpowiednio wcześniej wszystkim osobom zakwalifikowanym na konferencję.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk, Krzysztof Jaworski, Katarzyna Kujawa, Ewa Ładna, Marek Matejuk, Edyta Warzecha, dr Jerzy Chodnicki
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/7/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej