II/17 Konferencja hybrydowa: Nowe fakty z wirusologii i immunologii

Forma realizacji:
Konferencja stacjonarna
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przyrody i biologii.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
25
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-01-31
Opis:
Konferencja będzie przeprowadzona w dwóch blokach tematycznych. W pierwszym bloku dotyczącym mikrobiologii prof. dr hab. Wiesław Deptuła wystąpi z wykładem na temat wirofagów i wirusów olbrzymich, klasyfikowania organizmów żywych oraz przedstawienia światowych trendów w systematyce organizmów w najbliższych latach. W drugim bloku tematycznym zostaną przedstawione nowe fakty na temat płytek krwi i omówione komórki ILC. W ostatniej fazie konferencji zostaną przybliżone najnowsze informacje na temat wirusa COVID-19. Konferencję zakończą pytania uczestników.
Zakres:
Treści mikrobiologiczne: wirofagi, wirusy olbrzymie, karaibskie bakterie olbrzymie, domeny w klasyfikacji organizmów żywych współcześnie i w przyszłości. Treści immunologiczne: nowe fakty dotyczące płytek krwi, komórki ILC, nowe serotypy wirusa COVID-19.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-01-31
Data zakończenia: 2023-01-31
Adres: ZCDN przy ul. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się stacjonarnie w godz. 15.30–18.00. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej.
Prowadzący:
Koordynator: Sylwia Małecka
Trener: prof. Wiesław Deptuła
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/II/17/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów