III/25 Konferencja online: Poza schematami w uczeniu i w szkolnych relacjach. Design thinking i ocenianie zachowania w edukacji zdalnej

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich przedmiotów, nauczyciele świetlicy, wychowawcy, pedagodzy szkolni.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
57
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-10
Opis:
W pierwszej części konferencji zostaną zaprezentowane innowacyjne metody nauczania oraz oferta Fundacji Szkoła z Klasą. W części warsztatowej uczestnikom zostanie przybliżona metoda Design Thinking, jej etapy oraz kompetencje, które dzięki niej można rozwijać u uczniów. Następnie przybliżony zostanie proces budowania oceny pracy ucznia w edukacji zdalnej.
Zakres:
Innowacyjne metody nauczania. Metoda Design Thinking w nauczaniu online. Etapy metody Design Thinking. Ocenianie zdalne. Budowa oceny ucznia w edukacji online.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-12-10
Data zakończenia: 2020-12-10
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Konferencja odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. 

Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Program konferencji:

16.00 – 16.30 – Wykład Innowacyjne metody nauczania, prezentacja oferty Fundacji Szkoła z Klasą,; Agata Łuczyńska, i Michał Szeląg

16.30 – 18.00 – Warsztat: Design Thinking w edukukacji, Joanna Stompel, Izabela Meyza

18.00 – 19.00 – Warsztat: Ocenianie w zdalnej, Anna Wójcik-Jachowicz, Kamil Paździor

Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Kamil Paździor, Joanna Stompel, Michał Szeląg, Agata Łuczyńska, Anna Wójcik-Jachowicz, Izabela Meyza
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/25/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych