II/19 Konferencja online: Herstorie. Inspirujące biografie kobiet w praktyce

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych, liderzy WDN, dyrektorzy, wszyscy zainteresowani.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-23
Opis:

Konferencja adresowana jest do nauczycielek i nauczycieli różnych przedmiotów, zainteresowanych wykorzystywaniem biografii – w tym biografii kobiet – na swoich lekcjach.

Program konferencji

14.30–14.45 – rozpoczęcie konferencji, sprawy organizacyjne

14.45–15.15 – wykład: Dlaczego potrzebujemy herstorii? – Agnieszka Jankowiak-Maik, „Babka od histy”

15.15–15.45 – wykład: Zofia Moraczewska i Aleksandra Piłsudska – biografistyka kobiet czy biografistyka kobieca? – dr Katarzyna Rembacka

15.45–16.15 – wykład: Pedagogika jest kobietą? O wpływie kobiet na myśl pedagogiczną – dr Zofia Fenrych

16.15–16.30 – przerwa

16.30–18.00 – warsztaty – do wyboru (osobna rejestracja)

Warsztat I: Codzienność w obrazkach. Polski komiks kobiecy – Marta Kostecka

Warsztat II: Kobiety w nauce – Agnieszka Kraszewska

Warsztat III: „Zastygnę w kształt niepowtarzalny…” – godziny polskiego z poezją Haliny Poświatowskiej – Joanna Sadłowska

Zakres:
Rola historii kobiet w szkole. Szanse i zagrożenia biografistyki kobiet i pisanej przez kobiety. Rola kobiet w tworzeniu idei pedagogicznych. Kobiety w historii i w fikcji - pomysły metod pracy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-03-23
Data zakończenia: 2023-03-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 14.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają wcześniej linki do rejestracji na poszczególne warsztaty a w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zofia Fenrych
Trener: dr Zofia Fenrych, Agnieszka Jankowska-Maik, Marta Kostecka, Agnieszka Kraszewska, dr Katarzyna Rembacka, Joanna Sadłowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/II/19/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I - Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.