III/1 Język podstawą komunikacji. Nowe zjawiska w języku polskim

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
33
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-14
Opis:
Zajęcia podzielone zostaną na dwie części: część teoretyczna (wykład interaktywny) będzie prowadzona przez językoznawców, wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego i UAM w Poznaniu; w części praktycznej (warsztatowej) uczestnicy popracują nad wybranymi zjawiskami językowymi, poznają techniki i metody pracy z głosem, wypracują propozycje ćwiczeń artykulacyjno-oddechowych dla różnych grup wiekowych.
Zakres:
Kultura słowa i kultura języka. Komunikacja językowa. Poprawność językowa i artykulacyjna. Konstruowanie poprawnej wypowiedzi ustnej. Nowe zjawiska w języku polskim. Agresja werbalna – jej przejawy. Rola dykcji i artykulacji w komunikowaniu treści. (N)Etykieta, etyka języka.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-03-14
Data zakończenia: 2020-03-14
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: prof. Rafał Kochanowicz, prof. Ewa Kołodziejek, Iwona Mirońska-Gargas, Agnieszka Bogusławska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IIII/1/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×