IV/14 Jak rozmawiać z uczniami o śmierci?

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-23
Opis:
Konferencja ma na celu zaprezentowanie nauczycielom danych dotyczących skali doświadczania przez uczniów przeżywania śmierci bliskich im osób oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami tanatologicznymi, a także kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia uczniom, którzy w swoim życiu mierzą się z sytuacjami tanatologicznymi.
Zakres:
Doświadczenia tanatologiczne uczniów. Istota i celowość edukacji tanatologicznej. Potrzeby nauczycieli w zakresie realizacji wsparcia ucznia w sytuacji tanatologicznie trudnej. Sposoby rozmawiania o stracie w szkole. Specyfika przeżywania żałoby przez dzieci. Rola dorosłych we wsparciu dzieci w kryzysie okołożałobnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2018-10-23
Data zakończenia: 2018-10-23
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 11.30-16.45
Prowadzący:
Koordynator: Natalia Cybort-Zioło
Trener: Anna Borkowska, Adam Runiewicz, dr Edyta Sielicka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/IV/14/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak