III/17 Jak dyrektor szkoły może stać się liderem?

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych wszystkich poziomów.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
70
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-26
Opis:
W trakcie konferencji omówione zostaną (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) podstawowe zasady porozumiewania się na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i poszczególnych działań. Następnie zostaną również zidentyfikowane podstawowe bariery, które nie pozwalają znaleźć dyrektorom wspólnej płaszczyzny porozumienia oraz sposoby na ich pokonanie. Dyskusja podczas konferencji umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń i uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania.
Zakres:
Budowanie pozycji lidera. Zarządzaniem zespołem. Tworzenie dedykowanych zespołów zadaniowych. Sprawna komunikacja wśród nauczycieli i wśród uczniów. Zmniejszenie natężenia kryzysów komunikacyjnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-11-26
Data zakończenia: 2019-11-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Anna Brzosko
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/III/17/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×