IV/8 Konferencja metodyczna dla nauczycieli świetlicy

Forma realizacji:
Konferencja hybrydowa
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele świetlicy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-08-29
Opis:

Podczas konferencji metodycznej zostaną przedstawione podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zmiany w prawie oświatowym i systemie oświaty oraz propozycje doskonaleniowe i edukacyjne. Ponadto zostaną omówione wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym.

Uwaga: konferencja zostanie zrealizowana w formie stacjonarnej w godz. 12.00–13.30. 

Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej. Do pełnego udziału w konferencji niezbędny jest komputer z aktywnymi funkcjami audiowizualnymi i dostępem do internetu.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na przyjętą formę realizacji ZCDN nie będzie wystawiał zaświadczeń potwierdzających udział w konferencjach sierpniowych

Zakres:
Konferencja metodyczna dla nauczycieli świetlicy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-08-29
Data zakończenia: 2023-08-29
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja zostanie zrealizowana w formie stacjonarnej w godz. 12.00–13.30. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej. Do pełnego udziału w konferencji niezbędny jest komputer z aktywnymi funkcjami audiowizualnymi i dostępem do internetu.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/IV/8/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak