II/20 „Dyskursy – kultury – pogranicza”. Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego/drugiego a uczniowie/uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji

Forma realizacji:
Konferencja hybrydowa
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczycielki/nauczyciele, którzy pracują w szkołach z obcokrajowcami, głównie uczennicami/uczniami z Ukrainy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
49
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-20
Opis:

Program konferencji:

11.00–11.15 

Otwarcie

Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

11.15–12.15 

Wykład interaktywny

prof. dr hab. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański/Uniwersytet Warszawski)

Kompetentny nauczyciel na zajęciach z języka polskiego jako drugiego z uczniami ukraińskimi 

 

12.15–12.30 Przerwa

 

12.30–13.30

Dyskusja panelowa „Języki bez granic”. Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskiej szkole

 

Uczestniczą: 

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Polszczyzna komunikacyjna i edukacyjna, czyli ten sam, lecz nie taki sam język

dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Migracje a zmiana statusu języka – konsekwencje dydaktyczne

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Akwizycja języka w środowisku wielokulturowym

mgr Dorota Nawrocka-Jurek (Uniwersytet Szczeciński)

Praktyka nauczania języka polskiego jako nierodzimego/drugiego

 

Prowadzenie: dr Sławomir Iwasiów (ZCDN/Uniwersytet Szczeciński)

 

13.30–14.00 Przerwa

14.00–15.30

Warsztaty metodyczne dla osób pracujących z uczniami/uczennicami z Ukrainy

 

mgr Joanna Majchrzak („Język polski dla obcokrajowców”)

Jak dostosowywać treści podręcznikowe do potrzeb uczniów obcokrajowców?

 

mgr Marta Kostecka (ZCDN)

Język internetu i cyfrowe narzędzia komunikacji z młodzieżą w warunkach edukacji międzykulturowej

 

dr hab. Agnieszka Szczaus (Uniwersytet Szczeciński)

Miejsca trudne w nauczaniu języka polskiego jako drugiego

Zakres:
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Media i nowe media w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Podręczniki i inne materiały do nauki języka polskiego jako obcego. Nowe technologie w nauczaniu języka polskiego. Nauczanie języka polskiego jako obcego osób z doświadczeniem migracji. Aktualne potrzeby w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, dobre praktyki. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego. Kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-05-20
Data zakończenia: 2023-05-20
Adres: ZCDN
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się stacjonarnie w godz. 11.00–15.30. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej.
Prowadzący:
Koordynator: Zofia Fenrych
Trener: Sławomir Iwasiów, prof. Przemysław Gębal, prof. Ewa Lipińska, mgr Dorota Nawrocka-Jurek, prof. Krzysztof Nerlicki, prof. Anna Seretny
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/II/20/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IV