III/10 Film jako narzędzie rozwoju kreatywności i innowacyjności

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Działania opiekuńczo-wychowawcze placówki oświatowej
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i nauczycielki klas I-VI, pedagodzy, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy i biblioteki.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
61
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-16
Opis:
Celem konferencji jest zapoznanie nauczycieli z pakietami Filmoteki Szkolnej dla klas I-III szkoły podstawowej, które sprawdzą się także w pracy ze starszymi uczniami i uczennicami z klas IV-VI. Poznamy pakiety: „Człowiek i świat”, „ABC animacji”, „Między słowem a obrazem” oraz „Przewodnicy naszego dzieciństwa”. Dodatkowo do każdego z zestawów dołączone są świetnie opracowane przewodniki, inspirujące do przeprowadzenia ciekawych zajęć. Podczas konferencji zastanowimy się nad poszczególnymi miejscami w podstawie programowej, które umożliwiają wprowadzenie filmów z pakietów do procesu edukacyjnego. Wskazane zostaną przykłady zagadnień wychowawczych możliwych do poruszenia przy okazji projekcji prezentowanych pakietów Filmoteki Szkolnej oraz propozycje pomysłów edukacyjnych do wykorzystania podczas lekcji.

Forma będzie zrealizowana w ramach Programu Edukacji Filmowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


PROGRAM:

10.00 – 10.10
Otwarcie konferencji

10.10 – 12.00:
Kinga Dolatowska, dr Maciej Dowgiel – Filmoteka Szkolna
„W świecie dziecięcej wyobraźni”

12.00-12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.30
dr Maciej Dowgiel, Małgorzata Bazan
„Design Thinking i inne nowoczesne metody wykorzystywane w edukacji filmowej”

13.30 – 14.15
Paulina Ratajczak – Tworzę Się!
„Filmowy Plac Zabaw w szkole”

Zakres:
Wykorzystanie filmu w edukacji szkolnej. Techniki pracy z filmem na lekcjach. Pakiet edukacyjny Filmoteki Szkolnej. Design Thinking w edukacji filmowej. Filmowy plac zabaw.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-11-16
Data zakończenia: 2019-11-16
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 10.00–14.15.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Małgorzata Bazan, Kinga Dolatowska, dr Maciej Dowgiel, Paulina Ratajczak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/III/10/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: V - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×