III/17 Edukacyjne galaktyki Lema. Konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego i historii na wszystkich etapach edukacyjnych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
74
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-15
Opis:

Program konferencji:


15.00 –15.15 Otwarcie konferencji.


15.15 –16.00 Galaktyka historyczna: „Wątki autobiograficzne w twórczości Stanisława Lema”, dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. UAM.


16.00 –16.45 Galaktyka regionalna: „Lem w Szczecinie”, Przemysław Głowa


16.45–17.30 Galaktyka polonistyczna: „Bliższe spotkania ze Stanisławem Lemem”, prof. Andrzej Sulikowski


17.30–17.45 Podsumowanie konferencji

Zakres:
Galaktyki edukacyjne Stanisława Lema. Życie i twórczość Stanisława Lema. Twórczość i biografia Stanisława Lema w edukacji polonistycznej, historycznej i regionalnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-10-15
Data zakończenia: 2021-10-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 15.00–17.45 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: prof. Agnieszka Gajewska, Przemysław Głowa, prof. Andrzej Sulikowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/III/15/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy