III/18 Działania szkoły na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle różnic socjalnych

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
21
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-04-15
Opis:

Plan konferencji:

14.00–14.10 – Otwarcie konferencji

14.10–15.00 – Dyskryminacja na tle różnic socjalnych – mechanizmy powstawania, reagowanie, przeciwdziałanie , Małgorzata Jonczy-Adamska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

15.00–15.20 – Projekty skierowane do młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem , Agnieszka Misztak, kierownik Biura Polityki Rodzinnej i Senioralnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

15.20–16.00 – Wolontariat – równi w pomaganiu, Anna Biały, Katarzyna Michałek, Stowarzyszenie POLITES

16.00–16.45 – Dyskryminacja młodzieży romskiej. Rola asystentów edukacji romskiej , Agnieszka Caban, Fundacja W Stronę Dialogu

16.45–17.30 – GoścINNOŚĆ – obcy/inny w grupie rówieśniczej. Ostrzeżnik dla nauczycieli – Weronika Fibich

17.30–17.40 – Podsumowanie konferencji

Zakres:
Dyskryminacja na rzecz różnic socjalnych – mechanizmy powstawania, reagowanie, przeciwdziałanie. Projekty skierowane do młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem. Wolontariat – równi w pomaganiu. Dyskryminacja młodzieży romskiej – rola asystentów w edukacji romskiej. GoścINNOŚĆ – obcy/inny w grupie rówieśniczej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-04-15
Data zakończenia: 2021-04-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się on-line w godz. 14.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Anna Biały, Agnieszka Caban, Weronika Fibich, Małgorzata Jonczy-Adamska, Katarzyna Michałek, Agnieszka Misztak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/18/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych