IV/21 Dyrektor szkoły z pasją

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy placówek wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2019-03-29
Opis:

Celem konferencji jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą uczestnikom rozpoznać mocne strony swojej kadry, ułatwią zarządzaniem zespołem, wspomogą tworzenie dedykowanych zespołów zadaniowych, pomogą w spojrzeniu na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się także, jak usprawnić komunikację wśród nauczycieli i wśród uczniów, zmniejszyć natężenie kryzysów komunikacyjnych, a także ułatwić kontakt wychowawców klas z rodzicami.

PROGRAM KONFERENCJI

Część 1
Najpierw zarządzaj sobą potem innymi a potem organizacją…” P. Drucker

Istnieje pewna kolejność zdobywania wiedzy: jeśli poznam i zrozumiem siebie, łatwiej będzie mi poznać i zrozumieć innych. Dlatego Dyrektor szkoły powinien zrozumieć kombinację posiadanych wzorców zachowania, odczuwania i działania. Będzie ona podstawą efektywnego nauczania, budowania relacji z innymi, tworzenia zespołu i zarządzania nim. W trakcie konferencji będą przedstawione najnowsze i najbardziej efektywne narzędzia budowania samoświadomości. Zostaną również zaprezentowane wyniki badań Instytutu Gallupa, który przez blisko 4 dekady badał mocne strony efektywnych zespołów.

Część 2
Człowiek jest stworzony do SPECJALIZACJI, nie trzeba być najlepszym we wszystkim!

Dyrektor współczesnej szkoły powinien działać według prostych zasad: Orientuj się człowieku! Warto/ musisz wiedzieć z kim masz do czynienia! Dobieraj właściwych ludzi i właściwe narzędzia do realizacji celów! W trakcie tej części konferencji zostanie przeanalizowane nowoczesne rozumienie motywacji – kiedy, jak, gdzie i w jakich warunkach rodzi się Mistrzostwo Osobiste. Dlaczego warto zatrudniać ludzi z pasją? Dlaczego MISTRZOSTWO, AUTONOMIA i POCZUCIE SENSU wygrywają, dając przewagę rynkową jednostce i organizacji? Jak działa w dniu codziennym szkoły strategia WHY?

Podczas konferencji Dyrektorzy szkół będą mieli okazję poznać narzędzia, które:

- pozwolą im rozpoznać mocne strony swojej kadry,
- ułatwią zarządzaniem zespołem,
- wspomogą tworzenie dedykowanych zespołów zadaniowych,
- pomogą w spojrzeniu na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli,
- usprawnią komunikację wśród nauczycieli i wśród uczniów,
- zmniejszą natężenie kryzysów komunikacyjnych,
- ułatwiają kontakt wychowawców klas z rodzicami.

Informacje o prowadzącej:

Anna Brzosko - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła elitarny program doktorancki organizowany przez International Council for Small Business oraz studia doktoranckie z zakresu zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek European Academy of Management.

Zakres:
Budowanie zespołu. Zarządzanie zespołem. Sprawna komunikacja wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Tworzenie zespołów zadaniowych. Strategia WHY w szkole.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-03-29
Data zakończenia: 2019-03-29
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 10.00-13.30
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Anna Brzosko
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/IV/21/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2019-03-25
Priorytet: Brak