III/23 Du bist dran! - konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych - I etap edukacyjny

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka niemieckiego I etapu edukacyjnego
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
75
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-12
Opis:
Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną informacje na temat wykorzystania w nauce metod aktywizujących uczniów, w tym multimediów. Następnie omówione zostaną: nauka poprzez zabawę, praca z filmem. Nauczyciele i nauczycielki będą mieli okazję do wzięcia udziału w dyskusji.
Zakres:
Metody i techniki pracy aktywizujące pracę ucznia. Zajęcia z wykorzystaniem multimediów i filmu. Nauka poprzez zabawę. Sposoby na innowacyjną i angażującą uczniów lekcję języka niemieckiego z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych i pomocy naukowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2020-03-12
Data zakończenia: 2020-03-12
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 14.00–15.15. Konferencja współorganizowana z wydawnictwem Klett Polska.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Justyna Ciecharowska, Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/III/23/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×