III/15 Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-03-04
Opis:

Program konferencji:

12.00–12.15 – Rejestracja uczestników

12.15–12.25 – Otwarcie konferencji – Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Agnieszka Kacała, nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego

12.25–12.40 – Zintegrowany System Kwalifikacji odpowiedzią na zmiany na rynku pracy – Hanna Rojek, Dariusz Sikorski, Instytut Badań Edukacyjnych

12.40–13.00 – Fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej – Dariusz Trzciński, prezes GT Rail Sp. z o. o.

13.00–13.20 – Sylwetka pracownika na rynku usług pocztowych – Krzysztof Heljak, dyrektor Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Szczecinie

13.20–13.30 – Przerwa

13.30–13.50 – Zmiany na rynku pracy na przykładzie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – Ewa Chmielewska, pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

13.50–14.10 – Szkoła a zmiany na rynku pracy – Paweł Masłowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie

14.10–14.30 – Podsumowanie konferencji – Agnieszka Kacała

Zakres:
Zintegrowany System Kwalifikacji odpowiedzią na zmiany na rynku pracy. Fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej. Sylwetka pracownika na rynku usług pocztowych. Zmiany na rynku pracy, na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Szkoła a zamiany na rynku pracy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-03-04
Data zakończenia: 2021-03-04
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się w godz. 12.00–14.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała, Paweł Masłowski, Hanna Rojek, Ewa Chmielewska, Krzysztof Hejlak, Dariusz Sikorski, Dariusz Trzciński
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/15/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: II - Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych