IV/25 Procedura bezpieczeństwa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Forma realizacji:
Inne
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zasady organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych muszą uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej. Rekomendowane jest opracowanie „Procedury”, która będzie zawierała zasady funkcjonowania, postępowania w danej placówce oświatowej z uwzględnieniem wytycznych. Zachęcamy do zapoznania się z przykładową „Procedurę bezpieczeństwa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, uwzględniającą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Dokument przygotowała nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej, Beata Wierzba.
Zakres:
Procedura bezpieczeństwa dotycząca realizacji zadań przedszkola/oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 1
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Po zalogowaniu się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń na formę doskonalenia IV/25, na Państwa e-mail zostanie przesłany dokument „Procedura bezpieczeństwa”. Materiał szkoleniowy będzie można edytować i wykorzystać w Państwa przedszkolu/szkole, oczywiście po dostosowaniu do warunków i możliwości danej placówki.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Wierzba
Trener: Beata Wierzba
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/25/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×