III/1/2 Zachowania przemocowe w szkole na każdym etapie - jak im przeciwdziałać, jak wspierać młodzież w rozwiązywaniu trudnych sytuacji ?

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele ze wszystkich typów szkół i placówek
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-07
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia istoty zachowań przemocowych przejawianych przez uczniów/wychowanków. Następnie zostanie omówione przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym w szkole/placówce (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca). Warsztatowa część szkolenia będzie poświęcona metodom i technikom wsparcia uczniów/wychowanków w rozwiązywaniu trudnych sytuacji (budowanie społeczności klasowej, interwencja w sytuacjach trudnych, mediacje, metody: „Wspólnej sprawy” i „Bez obwiniania”, technika „Foggingu” Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zakres:
Zachowania przemocowe w szkole/placówce. Przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Metody i techniki wsparcia
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: 2018-11-07
Data zakończenia: 2018-11-13
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Grant odbędzie się: I część 7 listopada w godz. 15.00-19.00; II część 13 listopada w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Mirosław Krężel
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/1/2/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak