III/2/2 Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-06
Opis:
Głównym celem proponowanej formy są: Regulacje prawne i zasady postępowania w zakresie ochrony pracy w szkole. Ergonomia w szkole. Ryzyko zawodowe. Regulaminy i instrukcje szkolne. Kultura bezpieczeństwa w placówce oświatowej i kompetencje dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i uczniów w zakresie BHP. Zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z zapisów podstawy programowej w zakresie techniki z uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego, bezpiecznej drogi ucznia do i ze szkoły oraz korzystania ze środków komunikacji miejskiej jako pieszy i rowerzysta. Dlaczego kompetencje w zakresie bhp i wychowania komunikacyjnego są tak ważne na każdym etapie edukacji? Wychowanie komunikacyjne w szkole – kompetencje uczniów i nauczycieli prowadzacych szkolenia oraz egzaminujacych uczniów ubiegajacych sie o kartę rowerowa w szkole. Karta rowerowa – jako zadanie szkoły.
Zakres:
Poznanie podstawowych praw i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Tworzenie ergonomicznego stanowiska pracy. Opracowania ryzyka zawodowego w szkole na podstawie wpływu czynników szkodliwych na stanowisku pracy. Analiza podstawowej dokumentacji występującej na terenie szkoły związanej z bezpieczeństwem pracy. Zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Szkolne miasteczka ruchu drogowego
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: 2018-11-06
Data zakończenia: 2018-11-14
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się: I część: 6 listopada w godz. 15.00-19.00 II część: 14 listopada w godz.15:00 -19:00
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski, dr inż. Wojciech Oleszak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/III/2/3
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×