III/5/1 Rozwiązania organizacyjno-metodyczne związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych (nauczyciele przedmiotów humanistycznych)

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i nauczyciele przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-16
Opis:
Celem warsztatów jest przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wdrażania nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2018/2019. Zakłada się, że nauczyciele będą dostrzegać różnice między starą i nową podstawą programową, że rozwiną umiejętność doboru i/lub opracowania programów i podręczników oraz metod nauczania dostosowanych do nowej podstawy, że uwzględnią pozalekcyjne formy nauczania oraz włączą kształcenie umiejętności kluczowych do nauczania przedmiotowego oraz rozwiną umiejętność tworzenia materiałów edukacyjnych zgodnych z nową podstawą i zasadami oceniania kształtującego Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zakres:
Organizacyjne i programowe zmiany w oświacie. Wymagane osiągnięcia ucznia i oczekiwane kompetencje nauczyciela. Omawianie nowego kanonu lektur i realizowanie, zgodnie z nową podstawą, zajęć z języka polskiego, historii i WOS-u. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności cyfrowych na lekcjach przedmiotów humanistycznych. Sprawdzanie i ocenianie pracy ucznia
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 13 (2 spotkania)
Data rozpoczęcia: 2018-11-16
Data zakończenia: 2018-11-17
Adres: ZCDN
Sala: 120,121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w ZCDN-ie w Szczecinie. I część: 16 listopada w godz. 15.00-19.15 II część: 17 listopada w godz. 9.00-15.30
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/5/1/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak