III/2/1 Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-29
Opis:
Głównym celem proponowanej formy są: Regulacje prawne i zasady postępowania w zakresie ochrony pracy w szkole. Ergonomia w szkole. Ryzyko zawodowe. Regulaminy i instrukcje szkolne. Kultura bezpieczeństwa w placówce oświatowej i kompetencje dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i uczniów w zakresie BHP. Zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z zapisów podstawy programowej w zakresie techniki z uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego, bezpiecznej drogi ucznia do i ze szkoły oraz korzystania ze środków komunikacji miejskiej jako pieszy i rowerzysta. Dlaczego kompetencje w zakresie bhp i wychowania komunikacyjnego są tak ważne na każdym etapie edukacji? Wychowanie komunikacyjne w szkole – kompetencje uczniów i nauczycieli prowadzacych szkolenia oraz egzaminujacych uczniów ubiegajacych sie o kartę rowerowa w szkole. Karta rowerowa – jako zadanie szkoły. Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zakres:
Poznanie podstawowych praw i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Tworzenie ergonomicznego stanowiska pracy. Opracowania ryzyka zawodowego w szkole na podstawie wpływu czynników szkodliwych na stanowisku pracy. Analiza podstawowej dokumentacji występującej na terenie szkoły związanej z bezpieczeństwem pracy. Zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Szkolne miasteczka ruchu drogowego
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: 2018-10-29
Data zakończenia: 2018-11-05
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN w Gryficach ul. Koszarowa 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. I część: 29 października w godz. 15.30-19.30 II część: 5 listopada w godz. 15.30 - 19:30
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski, dr inż. Wojciech Oleszak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/2/1/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak