III/3/2 Indywidualizacja pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Pedagogika specjalna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-09
Opis:
Na początku uczestnicy zostaną zapoznani z kierunkami i zmianami w prawie oświatowym w zakresie wspierania ucznia w przedszkolu, szkole i placówkach oświatowych. Poznają rolę i zadania dyrektora, nauczyciela i specjalistów pracujących z uczniem z orzeczeniem. Następnie przedstawiona zostanie im charakterystyka pracy z uczniem i jego rodzicami. Kolejnym etapem będzie zaznajomienie z rodzajami orzeczeń oraz charakterystyką pracy z dziećmi z różną niepełnosprawnością. Na koniec przedstawiona zostanie dokumentacja i formy pomocy dziecku z orzeczeniem. Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zakres:
Zmiany w prawie oświatowym dotyczące specjalnych warunków edukacyjnych. Indywidualizacja i specyfika pracy z uczniem z różnymi niepełnosprawnościami i niedostosowaniem społecznym w szkołach i placówkach. Formy pomocy dziecku/ uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Analiza dokumentacji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8
Data rozpoczęcia: 2018-11-09
Data zakończenia: 2018-11-16
Adres: Oddział zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w OZ ZCDN-u w Świnoujściu: I część 9 listopada w godz. 14.00-18.00; II część 16 listopada w godz. 14.00-18.00
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/3/2/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak