III/3/1 Indywidualizacja pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Pedagogika specjalna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
nauczyciele pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-19
Opis:
Na początku uczestnicy zostaną zapoznani z kierunkami i zmianami w prawie oświatowym w zakresie wspierania ucznia w przedszkolu, szkole i placówkach oświatowych. Poznają rolę i zadania dyrektora, nauczyciela i specjalistów pracujacych z uczniem z orzeczeniem. Następnie przedstawiona zostanie im charakterystyka pracy z uczniem i jego rodzicami. Kolejnym etapem będzie zaznajomienie z rodzajami orzeczeń oraz charakterystyką pracy z dziećmi z różną niepełnosprawnościa. Na koniec przedstawiona zostanie dokumentacja i formy pomocy dziecku z orzeczeniem. Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zakres:
Zmiany w prawie oświatowym dotyczące specjalnych warunków edukacyjnych. Indywidualizacja i specyfika pracy z uczniem z różnymi niepełnosprawnościami i niedostosowaniem społecznym w szkołach i placówkach. Formy pomocy dziecku/ uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Analiza dokumentacji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8
Data rozpoczęcia: 2018-10-19
Data zakończenia: 2018-10-26
Adres: OZ ZCDN-u w Gryficach przy ul. Koszarowej 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w OZ ZCDN-u w Gryficach: I część 19 października w godz. 15.00-19.00; II część 26 października w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/3/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak