III/6 Eksperymenty i doświadczenia na przedmiotach przyrodniczych w szkole podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
zainteresowania nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-19
Opis:
Celem warsztatów jest przygotowanie dyrektorów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do wdrażania nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych w zakresie pracy doświadczanej uczniów. Zakłada się, że nauczyciele usystematyzują swoją wiedzę na temat metodologii badań naukowych i rozumowania naukowego uczniów, że będą dostrzegać korzyści wynikające z systematycznego stosowania doświadczeń i eksperymentów, że rozwiną umiejętność planowania realizowania i ewaluowania zajęć z doświadczeniami i eksperymentami oraz tworzenia materiałów edukacyjnych do zajęć kształcących doświadczalne kompetencje uczniów. Szkolenie zostanie zrealizowane w ciągu dwóch dni (pt.–sob.). Uczestnicy otrzymają płytę DVD z prezentacjami i materiałami szkoleniowymi przygotowaną przez prowadzących oraz drobne zestawy pomocy doświadczalnych Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zakres:
Obserwacje, doświadczenia i eksperymenty w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Metodyka pracy doswiadczalnej uczniów w szkole podstawowej. Realizacja obowiązkowych i uzupełniających doświadczeń i eksperymentów. Sprawdzanie i ocenianie „doświadczalnych” osiągnięć uczniów na etapie szkoły podstawowej
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 13
Data rozpoczęcia: 2018-10-19
Data zakończenia: 2018-10-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w ZCDN-ie w Szczecinie. I część: 19 października w godz. 15.00-19.15 II część: 20 października w godz. 9.00-15.30
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Małgorzata Mirosława Majewska, Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/6/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak