V/1 E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość (rekrutacja uzupełniająca)

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół i przedszkoli z województwa zachodniopomorskiego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie grantowym mającym na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach grantu każdy uczestnik może skomponować swój własny program wybierając szkolenia (moduły) spośród 12 zaproponowanych (udział w module 3 i 6 jest obligatoryjny).

1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 h)

2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 h)

3. Metodyka edukacji zdalnej (5 h – moduł obligatoryjny)

4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 h)

5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 h)

6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 h – moduł obligatoryjny)

7. Zoom (5 h)

8. Microsoft Teams (5 h)

9. Google Meet (5 h)

10. Multimedialne zasoby edukacyjne (3 h)

11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 h)

12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 h)

Zakres:
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Organizacja procesu kształcenia i wychowania. Metodyka edukacji zdalnej. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej/ Zintegrowana Platforma Edukacyjna. Zoom. Microsoft Teams. Google Meet. Multimedialne zasoby edukacyjne. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Prawne aspekty edukacji zdalnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: -
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Do udziału w szkoleniach grantowych zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Poszczególne moduły realizowane będą w grupach uwzględniających indywidualne potrzeby uczestników wynikające ze specyfiki nauczanych przez nich przedmiotów. Szkolenia odbędą się w formie zdalnej. O szczegółach będą Państwo informowani mailowo.
Prowadzący:
Koordynator: Jan Kowalski
Trener: Krzysztof Koroński
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/V/1/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak