I/C/34 Zrozumieć sztuczną inteligencję. Krótkie wprowadzenie dla humanistów (i nie tylko)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotowcy, wychowawcy i bibliotekarze.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
24
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-24
Opis:
Wprowadzenie do tematu zostanie zrealizowanie w oparciu o prezentację multimedialną. Następnie osoba prowadząca zademonstruje możliwości omawianych aplikacji. Następnie osoby uczestniczące w szkoleniu będą samodzielnie testować poznane narzędzia oraz wypracują sposoby pracy wykorzystujące sztuczną inteligencję w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zakres:
Sztuczna inteligencja. Chat Open AI. Oprogramowanie Dall-E. Gra Akinator. Narzędzia edukacyjne online.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-02-24
Data zakończenia: 2023-02-24
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.12.00–13.30. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w dniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/34/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VII - Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.