I/C/23 Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w roku 2021

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wos-u szkół ponadpodstawowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-25
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od wykładu na temat konieczności dokonania zmian w obowiązujących wymaganiach egzaminacyjnych i różnicy między nimi a podstawą programową. Następnie zostaną przedstawione propozycje zmian, jakie pojawiły się w trakcie konsultacji społecznych. Zaprezentowane zostaną zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z historii oraz informacje o egzaminie maturalnym w roku 2021. Przeprowadzona zostanie analiza materiałów źródłowych CKE. Przedstawiona zostanie również praca z materiałem źródłowym prezentowanym przez CKE uwzględniająca wytyczne do pracy z uczniami na zajęciach z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Zakres:
Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe w roku 2021 na egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony). Analiza przykładowych materiałów egzaminacyjnych. Sposoby realizacji wymagań egzaminacyjnych w bieżącej pracy z uczniami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-01-25
Data zakończenia: 2021-01-25
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/22/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: VI - Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021