I/C/20 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – języki obce

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczciele języków obcych II i III etapu edukacyjnego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-14
Opis:
Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej. W pierwszej części szkolenia omówione zostaną wymagania egzaminacyjne z języka obcego. Następnie przeanalizowane zostaną zredukowane wymagania szczegółowe podstawy programowej oraz zmiany w zakresie struktur gramatycznych. W dalszej części szkolenia omówiony zostanie poziom biegłości językowej. Na koniec uczestnicy, wspólnie z prowadzącą, omówią sposoby wdrażania zmian do pracy z uczniem w celu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.
Zakres:
Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 w zakresie języków obcych. Analiza porównawcza. Redukcja wymagań szczegółowych podstawy programowej. Zmiany w zakresie struktur gramatycznych. Obniżenie poziomu biegłości językowej. Wdrożenie zmian do pracy z uczniem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-01-14
Data zakończenia: 2021-01-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–12.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/20/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak