I/C/21 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 – języki obce

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języków obcych II i III etapu edukacyjnego
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-15
Opis:
Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej. W pierwszej części szkolenia omówione zostaną wymagania egzaminacyjne z języka obcego. Następnie przeanalizowane zostaną zredukowane wymagania szczegółowe podstawy programowej oraz zmiany w zakresie struktur gramatycznych. W dalszej części szkolenia omówiony zostanie poziom biegłości językowej. Na koniec uczestnicy, wspólnie z prowadzącą, omówią sposoby wdrażania zmian do pracy z uczniem w celu przygotowania do egzaminu maturalnego z języka obcego.
Zakres:
Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 w zakresie języków obcych. Analiza porównawcza. Redukcja wymagań szczegółowych podstawy programowej. Zmiany w zakresie struktur gramatycznych. Obniżenie poziomu biegłości językowej. Zmiany w zakresie egzaminu maturalnego w części ustnej oraz na poziomie rozszerzonym. Wdrożenie zmian do pracy z uczniem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-01-15
Data zakończenia: 2021-01-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–12.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/21/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak