I/C/6 Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkoły ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
41
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-06-17
Opis:
Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w formie wykładowo-warsztatowej, z udziałem pracownika CKE. Najpierw uczestnicy dowiedzą się o zmianach w formule egzaminu z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, omówione zostaną najważniejsze punkty Informatora maturalnego. Następnie uczestnicy będą pracować indywidualnie lub w grupach nad ocenianiem przykładowych prac pisemnych (zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego). Na koniec pracownik CKE odpowie na pytania uczestników.
Zakres:
Zmiany w formule egzaminu maturalnego od 2023 roku. Różnice w arkuszach z 2015 i 2023 – rodzaje zadań, zmiany w punktowaniu, zmieniona formuła egzaminu ustnego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-06-17
Data zakończenia: 2021-06-17
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska, dr Wioletta Kozak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/6/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej