I/D/11 Zaszyfrowane figury – wykorzystanie geoplanu na wszystkich etapach edukacyjnych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4 – 8 i ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-01-30
Opis:
W pierwszej części spotkania zapoznamy się z prostymi geoplanami. Następnie wykorzystamy każdy z poznanych do badania własności figur. Zajmiemy się problemami na różnym poziomie nauczania od klasy 4 do matury. Będziemy badać własności figur, korzystać i budować tabele, wykresy i wyniki zapisywać w postaci wzorów skróconego mnożenia
Zakres:
Przykłady wykorzystania geoplanu na różnych poziomach kształcenia. Badanie własności wielokątów z wykorzystaniem geoplanów. Budowanie własnych zadań/problemów na geoplanie.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-01-30
Data zakończenia: 2023-01-30
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Uczestników prosimy o przygotowanie na szkolenie kolorowych kredek/pisaków (min. 4 kolory).
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/D/11/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak