I/C/40 „Zastygnę w kształt niepowtarzalny...” – godziny polskiego z poezją Haliny Poświatowskiej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Osoby uczestniczące w konferencji "Herstorie. Inspirujące biografie kobiet w praktyce"; nauczyciele i nauczycielki języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-23
Opis:
Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z propozycją pracy z biografią i twórczością Haliny Poświatowskiej na lekcjach języka polskiego oraz narzędziami i metodami pracy rozbudzającymi twórcze podejście do analizy i interpretacji tekstu poetyckiego.
Zakres:
Sylwetka Haliny Poświatowskiej i miejsce jej twórczości w kanonie lektur szkolnych. Narzędzia i metody pracy służące dekonstrukcji wybranych utworów. Rola cyklu lekcyjnego w rozbudzaniu fascynacji poetyckich młodzieży.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-03-23
Data zakończenia: 2023-03-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30-18.00. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Szkolenie realizowane jest w ramach konferencji "Herstorie. Inspirujące biografie kobiet w praktyce".
Prowadzący:
Koordynator: Joanna Sadłowska
Trener: Joanna Sadłowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/40/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I - Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.