I/D/6 Zastosowanie metody myślącej klasy w szkole ponadpodstawowej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
W części teoretycznej uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pracy metodą myślącej klasy. W części praktycznej zastosują tę metodę w pracy nad przykładowymi problemami. Omówione zostaną wymogi organizacyjne, ograniczenia w stosowaniu metody, jej wady i zalety (dyskusja). Podsumowanie będzie stanowił warsztat prowadzący do stworzenia rekomendacji dla zastosowania metody w realizacji wybranych treści podstawy programowej.
Zakres:
Idea metody myślącej klasy. Wymogi organizacyjne stosowania metody. Korzyści ze stosowania metody. Przygotowanie treści do pracy metodą myślącej klasy. Sytuacje krytyczne w pracy metodą myślącej klasy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Data szkolenia zostanie podana po zebraniu się grupy
Prowadzący:
Koordynator: Beata Misiak
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/6/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej